Szkoł Przysposabiająca do Pracy

Lokalizacja

województwo: opolskie
powiat: Powiat prudnicki
gmina: Głogówek
miejscowość: Głogówek

Informacje

Typ szkoły / placówki: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: specjalna

Adres

Szkoł Przysposabiająca do Pracy
Batorego 2
48-250 Głogówek
Poczta: Głogówek
telefon: 0774372929
fax: 0774372929
strona internetowa: www.osw-glogowek.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Szkoł Przysposabiająca do Pracy (Głogówek), jest to Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością.

Statystyka

Liczba uczniów: 8
Liczba oddziałów: 1
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: opolskie
powiat:
gmina: